בין לקוחותינו...

יואב מסר אדריכלים
יואב מסר אדריכלים
קרית ביאליק
קרית ביאליק
חיפה
חיפה
קרית ים
קרית ים
אפריקה ישראל
אפריקה ישראל
משרד השיכון והבינוי
משרד השיכון והבינוי
פלג אדריכלים
פלג אדריכלים
מפרם החטיבה הבטחונית
מפרם החטיבה הבטחונית
ועדה מקומית לתכנון ובניה קריות
ועדה מקומית לתכנון ובניה קריות
קרית מוצקין
קרית מוצקין
IN-VENT
IN-VENT
גיורא גור ושות' אדריכלים
גיורא גור ושות' אדריכלים
גיא ודורון
גיא ודורון