top of page

(L)

"מטרת העיר היא יצירת ריבוי אפשרויות"(-ג'ין ג'יקובס)

נסיון רב בתכנון ובהכרת החוק, מאפשר לנו האדריכלים יצירת תכניות מיטביות. הכרת הנהלים, הועדות וגורמי המפתח הם הטבה אותה אנו מביאים לשולחן הדיונים.  

מבחר פרויקטים לדוגמא

bottom of page